Kontakt oss

Tlf. 930 63 222

Avdeling Maurtua
Tlf.  922 41 998 

Avdeling Furustubben
Tlf. 922 41 097

Styrer Gro Dahlen
E-post: Gro.Dahlen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 56 698

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Dagsrytme og rutiner

Her er det samlet en del informasjon om rutiner for store og små i Samsmoen barnehage

Dagsrytme :
07.15 Barnehagen åpner 
07.15-09.00  Frokost på kjøkkenet
07.15-09.30 Frilek på huset
09.30-10.00 Oppstart grupper/utegruppen går ut
tilrettelagte aktiviteter/frilek, utelek
11.00-12.00 Lunsj
12.00-14.00 Utelek/soving
14.00-14.45 Ettermiddagsmåltid, frukt/grønnsaker
og knekkebrød
14.45-16.45 Frilek, opprydding, barnehagen stenger

Her finner dere mer om det pedagogiske innholdet i Samsmoen barnehage