Kontakt oss

Tlf:  469 64977 (barnehagen)

Styrer Antonie Bjertnæs Undheim - tlf nr: 90058246
E-post: prestekragenmenighetsbarnehage@outlook.com

Prestekragen menighetsbarnehage
Bergerbakkveien 18
3520 Jevnaker

Eier: Jevnaker menighet

Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen , men samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen.Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget i Prestekragen menighetsbarnehage har følgende medlemmer 2016/2017:

Foresatte:

Cathrine Hollerud Pedersen, tlf. 472 97 974, cathrine_08@hotmail.com

Karianne Grindstad, tlf. 952 40 372, karianne@tunet.as

Utvalget har ingen leder , men barnehagestyrer innkaller og setter saksliste. Foreldrene melder evt. innkomne saker til barnehagestyrer.  

Utvalget er et rådgivende og kontaktskapende organ. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet legges frem for utvalget.