Kontakt oss

Tlf: 
46 95 12 58 (Lamunga)
46 80 57 97 (Folunga)
41 54 92 54 (Kælva)

Daglig leder: Carina Aalberg
E-post carinaaalberg@hotmail.no
Tlf. 938 60 967

Nordby Gardsbarnehage
Bakkavegen 30
3520 Jevnaker
E-post : : nordbygardsbarnehage@gmail.com

Eiere:
Mari Bjertnæs
Epost: maribjertnaes@hotmail.com
Tlf. 917 01 206
Bjørge Endrerud
Tlf. 901 49 050
Epost:treskallen@live.no
Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen , men samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget i Nordby Gardsbarnehage har flg. medlemmer 2017/2018:

Eier
Mari Bjertnæs - Leder tlf  917 01206 e-post: maribjertnaes@hotmail.com
Bjørge Endrerud

Foresatte
Hilde Nordseth Persson (leder)
Ole Stastad (kasserer)

Ansatte
Cathrine Johnsrud
Ester Bjertnæs Augestad 

Utvalget er et rådgivende og kontaktskapende organ. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet legges frem for utvalget.