Kontakt oss

Avdeling Hompetitten
Tlf 922 87 362

Avdeling Bakvendtland
Tlf 922 85 347

Styrer Heidi Andersson Solheim
E-post: Heidi.Andersson.Solheim@jevnaker.kommune.no
Tlf 414 20 732

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Pedagogisk innhold

En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og innholdet styres av flere planer. Lov om barnehager og rammeplan er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Barnehagene kan ha forskjellig type dokumenter som beskriver hvordan barnehagen skal jobbe for at barn trives og at kravene til innold i norske barnehager oppfylles. Felles for alle er at barnehageloven stiller krav om at alle barnehager utarbeider en årsplan.

Årsplan og årskalender

Årsplanene skal gi informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å oppfylle barnehagelovens bestemmelser om innhold i barnehagen. 

Trykk på denne kobling for å lese Årsplan - del 1: Årsplan - del 1 for Nesbakken barnehage

I tillegg til årsplanen utarbeider barnehagen en årskalender (Årsplan - del 2) for hvert barnehageår.

Årsplan - del 2 finner du her: Årsplan - del 2 for Nesbakken barnehage

Trafikkplan

Nesbakken barnehage har trafikkopplæring som en del av sitt pedagogiske innhold. I dette arbeidet er barnehagen avhengig av et godt samarbeid med alle foresatte og foresatte.

Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger, passasjer og syklist i trafikken.

Les Nesbakken barnehages trafikkplan