Kontakt oss

Avdeling Hompetitten
Tlf 922 87 362

Avdeling Bakvendtland
Tlf 922 85 347

Styrer Heidi Andersson Solheim
E-post: Heidi.Andersson.Solheim@jevnaker.kommune.no
Tlf 414 20 732

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Nesbakken barnehage

Nesbakken barnehage ligger i Lidvangveien 7, og er åpen kl 06.45 til kl 16.15

Ilustrasjonsfoto fra uteområdet ved Nesbakken barnehage, hvor et barn sitter på fanget hos en ansatt
Nesbakken ønsker å være en barnehage hvor barn og voksne er til stede her og nå, en barnehage hvor vi undrer oss sammen over små og store opplevelser i hverdagen. Vi mener at barn lærer best gjennom lekpregede aktiviteter og gjennom prosjekter de selv føler et eierforhold til. Visjonen er at Nesbakken barnehage skal være en barnehage der drømmer blir til virkelighet, gjennom engasjerte barn, foreldre og personale.

Barnehagen ligger rett ved siden av Randsfjord kirke med gangavstand til Nesbakken/Jevnaker sentrum med butikker og bibliotek, Hadeland Glassverk og turområdet Moesmoen.

Barnehagen har kjernetid kl 09.00-14.00. Vi starter dagen med morgensamling før vi går videre til grupper og aktiviteter. Gi beskjed hvis barnet kommer senere en dag. Går vi på tur, må barnet da komme etter med en forelder/foresatt.

Avdelingene heter Hompetitten og Bakvendtland.