Kontakt oss

Søtbakken: tlf 93 25 96 57

Tosobråtan: tlf  93 25 96 61

Midtlia: tlf 93 25 96 65

 

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hovsenga barnehage

Barnehagen ligger i Vangskroken 2, og er åpen fra kl 07.15 til 16.45

Illustrasjonsfoto fra Hovsenga barnehage hvor ansatt og barn sitter i skyggen og leser
Hovsenga barnehage ligger like ved Toso skole. Barnehagen ligger nær boligområder i Toso, Rønnerud, Haugerenga, Nybygget og Grønland.

Barnehagen bruker ofte de flotte skogsområdene i nærheten. Barna har naturlekeplass med grillhytte, gapahuk og bålplass. Vi driver forskning i bekken og «rappelering» i skråninger. Og Haugerjordet er et eldorado for vintersportslige aktiviteter.

De eldste barna klarer å gå til Jevnaker sentrum/Nesbakken, der barnehagen gjerne går innom biblioteket. Andre fine steder i gangavstand er to lekeplasser, friluftsområdet Moesmoen, Hadeland Glassverk, Verkevika og Haugerstranda.

Avdelingene i Hovsenga barnehage har hentet navnene sine fra gamle husmannsplasser i nærheten: Tosobråtan, Midtlia og Søtbakken. Alle avdelingene samarbeider både faglig og praktisk.

Vi ønsker at barnehagen vår skal være et godt sted å være og å lære, både for små og store - en barnehage «Med sommerfugler i magen».

Det betyr blant annet at
• hvert barn er unikt
• alle barn skal oppleve mestring og utvikling
• barnehagen preges av glede, humor og entusiasme
• vi har et sterkt felleskap og et stort mangfold
• friluftsliv og uteleik prioriteres høyt.

Ved å være til stede her og nå, lytte til og sette av tid til samtaler med hvert enkelt barn, praktiserer vi barns medvirkning.