Kontakt oss

Barnehageleder  Malin Hansen Halvorsrud
E-post: Malin.Halvorsrud@jevnaker.kommune.no
Tlf. 99 10 00 40

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ofte stilte spørsmål om barnehage

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål vedrørende barnehage

Når må en søknad være levert for å være innenfor søknadsfristen ?

For å være innen fristen må søknad være levert på vår elektroniske skjemaportal innen 01.03 kl 23.59. Søknader som blir registrert den 02.03 kl 00.00 vil være for sent innkommet.Søker du forsent mister du retten til plass i kommunen.

Jeg har plass fra før, men ønsker endring i antall dager , må jeg søke?
Ja du må søke innen fristen for å ha rett til endring i antall dager. Ønsker du endring i løpet av et barnehageår blir du satt på venteliste til barnehagen har ledig plass. 

Jeg har plass fra før, men ønsker en annen barnehage, må jeg søke?
Ja du må søke på samme måte som alle andre som ønsker en eller annen endring i sin barnehageplass. Vi du være med i hovedinntaket må du søke innen fristen. 

Jeg har søkt barnehageplass tidligere og barnet står på venteliste, må jeg søke?
Ja du må søke innen fristen 01.03.  

Hvor finner jeg riktig søknadskjema ?
Søknadsskjema finner du her.  Ønsker du plass fra neste barnehageopptak, med rett til plass, velg skjema for neste barnehageår som starter i 15.08. i år og går til og med 14.08 neste år. Det er dette skjema som må være levert innen søknadsfristen for å ha rett til plass.  

Ønsker du plass før 15.08 i år , må du i tillegg sende inn søknad for det barnehageåret vi er inne i og som avsluttes 14.08 i år. Her gjelder ingen rett til plass, og barnet kommer på venteliste. Barnehagen vil ta kontakt med deg dersom det blir ledig plass før neste barnehageår starter. 

Jeg skal søke i en private barnehage, trenger jeg å sende søknad til kommunen?
Ja, det er samordnet opptak så alle søknader skal sendes Jevnaker kommune.

Jeg ønsker å si opp min barnehageplass i en kommunal barnehage, når må jeg si opp for å slippe å betale? Oppsigelsestiden er som hovedregel 1 måned fra den 01. i måneden etter oppsigelsen er mottatt av kommunen.EN oppsigelse MÅ være skriftlig( epost godtas) eller sendt via vårt elektroniske søknadsskjema. . Muntlig oppsigelse godtas ikke. Du må betale ut oppsigelsestiden.

Det er ett unntak fra denne regelen, og det er hvis plassen sies opp etter 01.04, da må det betales ut barnehageåret( pkt 11 i vedtektene).  Denne regelen betyr at dersom du skal være sikret å slippe og betale etter 01.04, må skriftlig oppsigelse leveres før 01.04, og barnet vil da ha barnehageplass i en måned til ( ut april). Ønsker du å slutte mellom 01.05 og 14.08 må det betales ut barnehageåret, så sant ikke barnehagen tar inn noen andre barn i denne plassen.

Hva er oppsigelsestiden i de private barnehagen?
Reglene kan variere med eiers vedtekter, så kontakt barnehagen direkte. 

Jeg har fått tilbud om å bytte plass fra en barnehage til en annen, må jeg betale i oppsigelsestiden i den "gamle" barnehagen?
Ved bytte av plass mellom de kommunale barnehagene krever vi ikke betaling i oppsigelsestiden. 

Vær oppmerksom på at reglene kan være annerledes i de private barnehagene, så kontakt den private barnehagen direkte for å få svar på dette spørsmålet.