Kontakt oss

Barnehageleder  Malin Hansen Halvorsrud
E-post: Malin.Halvorsrud@jevnaker.kommune.no
Tlf. 99 10 00 40

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no
Tlf. 99 27 56 42

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnehageinformasjon

Her er det samlet en del fellesinformasjon som gjelder barnehagene

Illustrasjonsfoto fra utelek i skogen
Se i venstremenyen for mer informasjon om opptak, samarbeidspartnere, overgang barnehage-skole og vedtekter. Sistnevnte gjelder for de kommunale barnehagene.

Det praktiseres samordnet opptak i Jevnaker kommune. Kommunen godkjenner og fører tilsyn med alle barnehagene.

Felles visjon for alle barnehagene uttrykker barnets stemme: «Jeg har ikke tid til å vente» Barna har krav på et best mulig tilbud nå. Dette handler om bevisstgjøring hos personalet, som skal ta barneperspektivet og gi hvert enkelt barn et kvalitetsmessig godt tilbud innenfor gjeldende rammer