Kontakt oss

Oppvekst og læring

Rådgiver Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajpe@jevnaker.kommune.no
Mobil: 906 54 215

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnehager

Barnehager i Jevnaker består av både kommunale og ikke-kommunale tilbud, og viser stor fleksibilitet omkring hvor stor barnehageplass den enkelte familie har behov for

Bildet viser to gutter som leker ute i Bergerbakken barnehage.


Det er fire kommunale barnehager og tre private barnehager i Jevnaker. Se i venstremenyen for mer informasjon om barnehagene generelt, og om den enkelte barnehage.