Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Oppvekst

I Jevnaker er det tjenesteområdet «Oppvekst» som har ansvar for barnehager, skoler, PPT, barnevern og voksenopplæring.

Illustrasjonsfoto fra undervisningssituasjon med lærer ved tavle

Jevnaker kommune har tre skoler som dekker barne- og ungdomstrinnet. Se mer under Grunnskole.

Kommunen har fire kommunale barnehager. I tillegg kommer private barnehager.

Voksenopplæring skjer i samarbeid med Ringerike kommune og foregår i Hønefoss. Mer informasjon om voksenopplæringen

Videregående skoletilbud finnes i Hønefoss og på Gran. Mer informasjon om videregående og høyere utdanning