Kontakt oss

Plan og samfunn

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Vei og veitrafikk

Veiliste for kommunale veier i Jevnaker

Veilista for kommunale veier i Jevnaker inneholder opplysinger om veilengde, veigruppe for spesialtransporter, veienes tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt aksellast i teleløsningen, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde.

Felles for alle veier i Jevnaker kommune

Maks totalvekt: 50 tonn
Tillatt vogntoglengde: 18,75 meter
Bruksklasse (Bk) vinter: Bk 10
Veigruppe for spesialtransport: IKKE
 
Veiliste i Jevnaker  (Excel)