Kontakt oss

Tonny Jensen
E-post: tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Sms-varsel fra kommunen

Nå kan du registrere telefonnummeret ditt, og få sms-varsel for tekniske tjenester som vei, vann og avløp. Oppstår det en vannlekkasje i gaten der du bor, vannet må kokes, eller den kommunale veien må stenges, får du melding fra oss.

Og skulle det bli en krisesituasjon i Jevnaker kommune, kan du være trygg på å få beskjed pr. telefon.

-Dette er en service til innbyggerne. Den er også viktig i beredskapssammenheng. Vi ønsker å sikre at vi har korrekt telefonnummer til de voksne i husstanden som skal varsles, sier brann- og beredskapssjef Tonny Jensen.

Sjekk din telefon-oppføring

Oppfordringen er: Gå inn på UMS-portalen og sjekk din egen kontaktinformasjon. Velg «Sjekk din oppføring».

Du kan selv registrere et telefonnummer du vil bli varslet på. Gå inn på «Kontakter» og «Legg til kontakt».

Hvis du representerer en bedrift, trenger du også organisasjonsnummer i registreringsprosessen.

Spørsmål og svar om sms-varslingen

Fasttelefon

Får jeg varsel når jeg ikke har mobiltelefon? Ja, systemet dekker også deg som har fasttelefon. I stedet for sms, får du en talemelding. Ved talemeldinger blir du bedt om å taste:

•        1 - for å bekrefte at du mottok meldingen.

•        0 - for å få meldingen lest opp på nytt.

Hvordan virker systemet?

I forbindelse med vannavstegninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc vil det gå ut beskjed. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Hvordan finner kommunen telefonnummeret mitt?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister.

Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar derfor heller ikke varsel.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Det betyr at de ikke mottar varsling med dagens system.

Dersom du har slikt nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles bedrifter også?

Adressedatabasen som blir benyttet for varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS-portalen 

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via en automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Vann-abonnenter som er sårbare 

Jevnaker kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde.

Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS-portalen.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

•        Alders- og sykehjem

•        Frisører

•        Hoteller

•        Lager/medisinsk

•        Næringsmiddelindustri

•        Renseri/vaskeri

•        Restauranter/spisesteder

•        Skole/barnehage

•        Sykehus

•        Tannleger/tannhelse