Kontakt oss

Tonny Jensen
E-post: tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Jevnaker kommunes kriseledelse

Oppstår det en krisesituasjon kan følgende i kommunens kriseledelse kontaktes:

1. Rådmann Erling Kristiansen Tlf. 481 61 441
2. Ordfører Morten Lafton Tlf. 934 47 120
   
   

Kriseinfo.no er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser. Informasjonen som ligger der er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller uønsket hendelse. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter nettportalen.