Kontakt oss

Tonny Jensen
E-post: tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Beredskap i Jevnaker

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap

Tonny Jensen, portrett foran brannbil


Beredskapsansvarlig i Jevnaker kommune er Tonny Jensen (bildet). Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. En god kommunal beredskap er en grunnleggende forutsetning for en god nasjonal beredskap.

Kommunen har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som grunnlag for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

Vakttelefoner utenom kontortid

SMS-varsel fra kommunen

Kriseinfo.no er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser