Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Rådet for funksjonshemmede

Medlemmer i rådet for funksjonshemmede
Ingeborg Sandbakken
Arvid Drolsum
Johny Thorsrud
Maria Aldersjøen (Frp) Kommunestyrets representant
Kåre Johnny Pladsen (Ap) Kommunestyrets representant

Rådets ansvars- og arbeidsområde
Rådet er et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet er kommunens formelle organ i arbeidet med brukermedvirkning og skal bidra til tilgjengelige og brukervennlige tjenester i kommunen.

Rådet skal ta opp til behandling
- alle saker som gjelder levekår for funksjonshemmede
- rådet kan selv ta opp saker som vedkommer funksjonshemmede i kommunen
- budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde
- andre saker som kommunestyret/formannskapet finner å legge fram for utvalget

Rådet er valgt av kommunestyret.
Tre medlemmer med varamedlemmer velges etter forslag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og SAFO. To representanter velges blant kommunestyrets medlemmer. De valgte representantene representerer ulike foreninger tilsluttet FFO. Sekretariat for rådet er politisk sekretariat.