Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Eldrerådet

Eldrerådet i Jevnaker består av fem medlemmer

Oversikt over medlemmer i eldrerådet

 

Arne Dahlen Norema Seniorklubb  
Henning Bergstrøm  Hadeland Glassverks pensjonistforening  
Mona Svenbalrud Jevnaker pensjonistforening  
Kai Glemmestad (Ap) Utpekt av kommunestyret  
Anne Espen Bratvold (Sp) Utpekt av kommunestyret  

 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.

Rådet skal ta opp til behandling:
- Alle saker som gjelder levekårene for eldre
- Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen
- Budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde
- Andre saker som kommunestyret/formannskapet finner å legge fram for utvalget

Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister. Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant pensjonistene.