Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet er en del av kommunens kulturtjeneste, og skal være til stede for ungdom, via gode terskelfrie møtepunkter, sosiale arenaer og trygg voksenkontakt.

Ungdomsteamet tilbyr:

  • Aktiviteter og fritidstilbud, i trygge omgivelser og med god faglig forankring.
  • Arenaer som innbyr til, og legger til rette for, sosial mestring og positivt påfyll.
  • Veiledning inn mot skole, fritidstilbud eller hjelpeapparat

Aktivitetene som tilbys varierer og utvikles i tråd med ungdommens behov. Vi tilbyr for eksempel: 

Ungdomsteamet har utstrakt kontakt med ungdom i nærmiljøet. Vi har god innsikt i kommunens hjelpeapparat, og andre samarbeidspartnere.

Vi har et godt grunnlag og gode arenaer for å fange opp ungdom som er i risiko for å falle utenfor skole/arbeidsliv eller har utfordringer som gjør at de trenger oppfølging for å mestre livet sitt framover.

 

Kari Hoel

Ungdomskonsulent Kari Hoel har ansvar for iverksetting og oppfølging av kommunale fritidstiltak.

Hun har kontor i Storgata 24, 3. etg., og leder et team av ungdomsarbeidere som skal være ungdommens kontaktpersoner på fritidsarenaen.

Kari er kommunens forebyggende koordinator innenfor rus og kriminalitet.