Kontakt oss

Jevnaker kommune
Plan og samfunn
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker hagelag

Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:

Jevnaker hagelag er et av 16 aktive lokallag i Oppland, direkte medlem av Det norske Hageselskap. Laget ble stiftet i 1985. Hagelaget arrangerer møter, demonstrasjoner, hagevandringer og turer for medlemmene og andre interesserte. Jevnaker hagelag samarbeider med andre lag og foreninger, og særlig med hagelagene i Lunner og Gran. Vi har egen side på Face-book.

c/o Evelyn Haugland
Postadresse Strandvegen 14 B
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til evelyn.haugland@fegri.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 32
Kontonummer 2030 66 01807
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Evelyn Haugland Leder 917 01 210
Karin Brørby kasserer 46805380
Sabine Mertens Styremedlem 97571889
Gunhild Brekka sektetær 482 22 894
Barbro Lennstrøm nestleder 912 44 398
Se større kart