Jevnaker menighet

Jevnaker menighet har kontor i Samfunnshuset. Menighetskontoret har egen inngang fra Torget.

Kontortider

Kirkevergens kontor mandag-fredag kl 10-13
Prestekontor onsdag-torsdag kl 10-12

Jevnaker menighets informasjonsside hos Den norske kirke

Informasjon om kommunens ansvar for kirken i lokalsamfunnet

Se registeret over lag og foreninger for andre religioner og trossamfunn