Kontakt oss

Kulturrådgiver Øyvind Norstrøm
E-post oyvind.norstrom@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 05 945

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Toppturer 2018

Kasse

Tradisjonen tro arrangerer JIF Allianse toppturer i Jevnaker. Dette er forholdsvis enkle og flotte turer som passer for alle. Bli kjent i egen kommune!

Kassene skal være på plass senest 10. mai, unntatt på Kollern og Lamannshaugen hvor vi satser på snøbare forhold 1. juni.

I kassene er det bøker hvor du kan skrive navnet ditt. Da kan du vinne premier på avslutningsfesten på Sportskafeen onsdag 24. oktober kl 1800.  Vi ønsker alle riktig mange fine turer!

 

TURER 2018


1. «Gulbrua»

Som kjent er Randsfjordbanen 150 år i år, og de første togene begynte å rulle over Eggemoen. Jernbanen var kommet til Jevnaker og Oppland! «Gulbrua» som krysser skinnene ute på Eggemoen, ble nok bygd senere, og den brukes i dag av turgåere, syklende og ikke minst av skiløpere som mosjonerer i den flotte lysløypa. Den 10 km lange lysløypa sto ferdig i 1987. Så overlater vi til dere å mene noe om hvorfor brua heter «Gulbrua» og når den ble bygget. Husk at vi nå er på Ringerike. Kassa finner du oppe på/ved brua, og dit tror vi alle kommer seg uten problemer. Til og med den 10 km lange joggeløypa med start nær hovedporten til nedlagte Eggemoen leir, går over brua. Om den nye veien over Eggemoen kommer til å berøre brua, gjenstår å se. God tur!

 

2. Klonkheim/Myrheim

Kassa er satt opp ca 200 meter syd for det som vi kaller Myrheim på Veståsen. 2 skogsbilveier møtes her. Fikerudveien fra nord og Brubekkveien fra syd. Kassa står ved veiskiltene i enden av Brubekkveien.

Brubekkveien er forholdsvis ny og vi anbefaler å gå/sykle fra bommen øverst i boligfeltet Bergermarka. (Det er Klebersteinveien du følger opp til bommen.)  Så er ca 2,5 km fra denne bommen og oppover/nordover til nordenden av Brubekkveien hvor altså kassa er plassert.

En rundtur på sykkel er og å anbefale og vi ville ha startet med Vestsideveien (Fv245) først, deretter et stykke på Fallaveien og så over på Fikerudveien. Det går også an å følge sti fra vanntanken på Nordhagen og fra Jokumtjern. Kanskje vi da vil anbefale å ta med «kjentfolk» på den første turen. God tur i nytt terreng!

 

3. Nordås.

Murene på husmannsplassen Nordås er bra bevarte og lett å finne. De ligger i et svært vakkert og åpent skogsområde. Følg Svenåveien fra Esso. Deretter Opperudgata til trafikkskilt forbyr videre bilkjøring. Gå/sykle grusveien videre og Opperud/»Villaen» passeres. Etter at grinda ved «Villaen» er lukket, følger du skogsbilveien videre. Etter ca 500 m ser du en benk på venstre side. Pause her kan anbefales. Etter ca 1 km til på skogsbilveien må du følge godt med på høyre side. Da ser du kassa ca 20 m fra veien.  Skrive ditt navn i boka.

For å komme til husmannsplassen passerer du kassa og følger stien/tråkket videre oppover. Snart er du på toppen av bakken hvor en liten steinrøys kan være bekreftelsen på at du er på rett vei.  Deretter er det ca 150 m fin sti ned til hustuftene. God tur med eller uten sykkel! (Ved å følge skogsbilveien videre oppover, vil du finne blåmerket sti som kan følges nedover til Opperud igjen. Tobakkstubben!

(Vi håper at bygging av «Nyveien» nedenfor Opperud, ikke skaper problemer for oss.)

 

4. Kollern

Toppen ligger på grensa mot Lunner og har flott utsikt alle retninger. Derfor var det branntårn her i gamle dager.

Det er blåmerket sti til denne toppen fra Kalvedalen og fra Trantjern gård!  Rundtur er også mulig. Vi beskriver en måte å nå toppen på og da fra Trantjern:

Sykkel/bil kan brukes til parkeringen nedenfor gården. Da kan skogsbilveien/bomveien skiltet Gjerdingen fra Olimb brukes opp til en større parkeringsplass (ca 7 km) nær kryssing av rødmerket skiløype. Tar du veien til venstre etter parkeringsplassen, kommer du straks bort til Trantjern gård. (blåmalt bygning) Gå opp veien forbi husene og du er snart på blåmerket sti som fører deg til toppen. (Litt bløtt noen steder) Kassa er plassert ved rester av det gamle branntårnet. Nyt utsikten og da gjerne med en kopp god kaffe!

 

5. Lamannshaugen

Dette er nok Jevnakers fineste utsiktspunkt og er forholdsvis lett tilgjengelig. Det er mulig å forlenge turen fra Søtbakken (start Toso skole) og da ved å gå videre oppover på den blå stien mot Mylla. Oppe på en slette finner du en hvitmerket sti som fører deg til målet.

Lettere/kortere er det nok å gå fra øst. Følg E 16 fra Jevnaker.
Etter 7 km (Olimb) tar en til høyre ved skiltet Gjerdingen, og følg denne bomveien ca 5,4 km. Da passerer du et rasområde for deretter å komme til en transformator. Parker her og gå noen meter videre for så å ta opp en tømmervei/kjerrevei til høyre. Følg denne ca 1,2 km. (Hold til venstre i et kryss ved vannet).

Etter en lang motbakke kommer du til et nytt «kryss». Her tar du til høyre og etter 20 m tar en god sti til venstre. Stien følges ca 5oo m.
Du kommer etter hvert til hvitmerking som fører deg til toppen og kassa. Den høyeste toppen ligger «bakenfor» utsiktsplassen, men her er ingen utsikt. Dette er en tur for å nyte solnedgangen over Jevnaker/Ringerike!  God tur!