Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kultur, idrett og fritid

Kommunen stimulere til frivillig innsats for et godt fritidstilbud til alle, men med særlig oppmerksomhet på barn og unge

Illustrasjonsfoto fra undervisning i kulturskolen

Jevnaker kommune vil jobbe for gode sosiale arenaer for alle innbyggere, og trygge oppvekstmiljøer for barn og unge - miljøer som inviterer til aktiv fritid og som fremmer god folkehelse og trivsel.

Det er nok av fritids- og idrettstilbud å velge i, enten du foretrekker organiserte eller uorganiserte aktiviteter. Ta en titt i registeret over lokale lag og foreninger

Både kulturadministrasjonen og de kommunale tjenestetilbudene (bibliotek, kulturskole, ungdomsteam) er lokalisert i Storgata 24, i Jevnaker sentrum.

ADMINISTRASJONEN

Øyvind Norstrøm    

Kulturleder Øyvind
Norstrøm har det
overordnede ansvar 
for kultur i Jevnaker
kommune. 

Kulturtjenestens øvrige
lederstab er:

   
Guro Skretteberg Kristin Eriksen Kari Hoel
Guro Skretteberg
Bibliotekleder
Kristin K. Eriksen
Kulturskolerektor
Kari Hoel
Ungdomskonsulent