Kontakt oss

Jevnaker kommune
Plan og samfunn
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kultur, idrett og fritid

Kommunen stimulere til frivillig innsats for et godt fritidstilbud til alle, men med særlig oppmerksomhet på barn og unge

Illustrasjonsfoto fra undervisning i kulturskolen

Jevnaker kommune vil jobbe for gode sosiale arenaer for alle innbyggere, og trygge oppvekstmiljøer for barn og unge - miljøer som inviterer til aktiv fritid og som fremmer god folkehelse og trivsel.

Det er nok av fritids- og idrettstilbud å velge i, enten du foretrekker organiserte eller uorganiserte aktiviteter. Ta en titt i registeret over lokale lag og foreninger

Kulturleder Øyvind Norstrøm har det overordnede ansvar for kultur i Jevnaker kommune. 

Kulturtjenestens øvrige lederstab er:

  • Guro Skretteberg, bibliotekleder
  • Kari Hoel, ungdomskonsulent
  • Kristin K. Eriksen, rektor kulturskole

Både kulturadminitrasjonen og de kommunale tjenestetilbudene (bibliotek, kulturskole, ungdomsteam) er lokalisert i Storgata 24, i Jevnaker sentrum.