Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ungdom - tjenesteoversikt

Illustrasjonsfoto av ungdom som sitter rundt et kafèbord.I Jevnaker kommune kan du som er ung ta kontakt med ulike tjenester. Her finner du en oversikt over tjenestene.

Det kan være vanskelig å vite hvilken tjeneste som best kan møte dine behov – men det hjelper vi deg med. Ta kontakt med den tjenesten du tror passer for deg! For mer informasjon om de ulike tjenestene, samt informasjon om hvordan du kommer i kontakt med dem, klikk på tjenestene.

Ungdomsteamet

Skolehelsetjenesten

Helstilbud til unge

Sosiallærer ungdomsskolen

Rådgiver ungdomskolen

Elevtilbud på videregående skoler

Frisklivssentralen

NAV

Jobbspesialist

Lege

Psykisk helseteam (for de over 18 år)

Oppfølgingsteam

Familieteamet

Barnevernet

Krisesenteret

Skolehelsetjenesten (6-15 år):

Helsesykepleier har åpen dør, hvor du kan komme til samtale – med eller uten avtale. Her kan du ta opp det du måtte ønske. Sentrale temaer kan være kropp, seksualitet, familie, nettverk, sosiale relasjoner, selvbilde og trivsel. Helsesykepleier henviser videre ved behov. 

Skolesykepleier, Astri Anette Aaserud, er på Jevnaker ungdomsskole hver dag unntatt torsdag. Skolesykepleier kan nås på mobil 476 34 401. Du kan også ta kontakt på e-post for å avtale tid for samtale, men husk å ikke skrive personlige opplysninger i e-posten. E-post: astri.anette.aaserud@jevnaker.kommune.no

På Toso skole er Birgitte Haugli helsesykepleier. Hun kan treffes på mobil 409 00 291 eller du kan sende e-post: Birgitte.Haugli@jevnaker.kommune.no

På Bergerbakken jobber Pernille Skjørberg som helsesykepleier. Hun kan treffes på mobil 974 31 286 og e-post: pernille.skjorberg@jevnaker.kommune.no

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom finnes i Hønefoss og på Gran. Se nettsidene under:

Helsestasjon for ungdom Gran

Helsestasjon for ungdom Hønefoss

 

Sosiallærer Jevnaker ungdomsskole

Sosiallærer hjelper deg med å løse vansker på skolen, for eksempel skulk, konflikter, konsentrasjonsvansker, graviditet, psykiske vansker og rusmisbruk. Sosiallærer samarbeider ofte med kontaktlærer, spesialundervisningskoordinator og helsesøster.

Sosiallærer John Henry Burden er på ungdomsskolen hver dag mellom kl. 8:30 og 15:30. Det er bare å ta kontakt – døren er som oftest åpen. Telefonnummer: 405 57 299 og epost john.burden@jevnaker.kommune.no

 

Rådgiver Jevnaker ungdomsskole

Rådgiver veileder elever og foresatte om utdanning og yrkesmuligheter. Rådgiver har hovedansvaret for faget Utdanningsvalg (UDV). Rådgiver har også ansvar for overgang til og kontakt med de videregående skolene

Rådgiver Tone Britt Bjørklund er på skolen hver dag mellom kl. 8:30 og 15:30. Det er bare å ta kontakt – døren er som oftest åpen. Det gjelder også for foresatte. Ta kontakt på e-post:tbbj@jevnaker.kommune.no

 

Elevtilbud på videregående skoler

Mange Jevnaker-ungdommer har videregående skole i Gran eller Hønefoss. De videregående skolene har flere tilbud der elever kan søke råd og hjelp. Her er lenker: 

Hadeland videregående skole

Ringerike videregående skole

Hønefoss videregående skole

 

Frisklivssentralen

Tid for endring? Frisklivssentralen er et tilbud til deg som ønsker å endre levevaner. Frisklivssentralen gir hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, endre kostholdsvaner og snus- og røykeslutt. Vi holder ulike kurs, blant annet om mestring av depresjon og mindfulness. Du kan komme til samtale alene eller delta på kurs eller grupper. Noen av tilbudene våre koster litt penger, andre er gratis.

Vil du ha kontakt med Frisklivssentralen eller har spørsmål, ring oss på telefon 452 03 387 eller send oss en e-post frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no

 

NAV

Ungdom er en gruppe som prioriteres høyt i NAV. Aktuelle områder som NAV kan hjelpe deg med, er utfordringer på ulike livsområder som arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjon, boligforhold, nettverk og økonomi. NAV skal bidra til at unge gjennomfører videregående opplæring og/eller kommer i arbeid og aktivitet.

Du kan komme i kontakt med NAV ved å ringe 55 55 33 33. Der skal du få svar på de fleste spørsmål innenfor NAVs område.

 

NAV Jevnaker har en egen ungdomstjeneste. Den består i dag av Marianne Westheim, Aase Kari Brennvall, Line Frøyhov Ødegård og Katie Mann.  Ønsker du å snakke med noen av dem kan du ta kontakt med dem på telefon. Er du registrert som arbeidssøker kan du skrive direkte til dem gjennom din egen aktivitetsplan eller sende en beskjed til NAV.

Telefonnummer til de som jobber i ungdomstjenesten ved NAV Jevnaker er:

Aase Kari Brennvall: 407 29 813

Marianne Westheim 406 42 642

Line Frøyhov Ødegård 930 65 472

Katie Mann 407 62918

Vil du sende e-post er adressen NAV.Jevnaker@NAV.no , men husk å ikke skrive personlige opplysninger i e-posten. Du kan også skrive til oss på NAV.no

NAV har en egen informasjonsside til ungdom

Mer informasjon og åpningstider ved NAV Jevnaker 

 

Jobbspesialist

Jobbspesialisten hjelper den som av ulike årsaker selv har vansker med å skaffe ordinært, lønnet arbeid. Her vektlegges et tett samarbeid mellom veileder og deltaker, for å hente frem deltakers styrker, kompetanse, interesser og motivasjon. Jobbspesialisten samarbeider tett med NAV.

Jobbspesialisten jobber ikke bare med ungdom, men noen av deltakerne er unge voksne (mellom 18-25 år).Vil du komme i kontakt med jobbspesialist Atle Lyhmann, som er en del av oppfølgingsteamet, ring eller send melding på telefonnummer 409 04 253.

 

Lege

Fastlegen skal ha oversikt over din helse og være kjent med deg og din sykehistorie. Du kan ta opp alle bekymringer og helseproblemer med fastlegen. Fastlegen kan:

  • Behandle de vanligste sykdommene og henvise til spesialist ved behov
  • Skrive resept og sykemelde deg
  • Være den du kan komme til med dine bekymringer eller helseplager. Han eller hun vil prøve å finne en best mulig løsning for deg

Som barn tildeles du samme fastlege som din mor eller far. Fra det året du fyller 16 kan du selv velge fastlege. Er du under 16 år skal du ikke betale egenandel når du er hos fastlegen din.

Hvis du har spørsmål knyttet til fastlegeordningen, eller hvis du lurer på hvem din fastlege er, ring Fastlegetelefonen på telefonnummer 800 43 573. Du kan også kontakte annen lege enn fastlegen. Legen har taushetsplikt. 

Når du er mellom 12 og 16 år skal ikke foreldrene dine få helseopplysninger om deg, når du av grunner som bør respekteres, ikke ønsker det. Du kan gå til legen uten at dine foreldre trenger å vite om det.

Når du er over 16 år kan ikke legen si noe til foreldre uten ditt samtykke. Eneste unntak er dersom legen mener det er helt nødvendig å fortelle det av hensyn til deg og din helse.

 

Psykisk helse

Psykisk helseteam er et samtaletilbud for deg over 18 år som sliter med tunge og vanskelige tanker, depresjon, angst, andre utfordringer knyttet til psykisk helse og eller avhengighet og kan sammen med deg samarbeide med fastlegen, nav, DPS og andre aktuelle instanser.  Vi gir også støtte og veiledning til pårørende.

Hvis du er usikker på hvilket tilbud som er riktig for deg, ta kontakt, så hjelper vi deg. Vi kan sette deg i kontakt med riktig instans. For å komme i kontakt med oss, ring telefonnummer 409 04 253.

 

Rus

Oppfølgingsteamet gir støttesamtaler/oppfølging til deg som har vanskelig for å fungere i hverdagen på grunn av utfordringer knyttet til rus/avhengighet/psykisk helse. Dette er et tilbud til alle, uansett alder. Oppfølgingsteamet kan sammen med deg samarbeide med fastlegen, nav, DPS og andre aktuelle instanser.  Vi gir også støtte og veiledning til pårørende.

Hvis du er usikker på hvilket tilbud som er riktig for deg, ta kontakt, så hjelper vi deg. Vi kan sette deg i kontakt med riktig instans. For å komme i kontakt med oss, ring telefonnummer 409 04 253.

 

Familieteamet

I Familieteamet setter vi ungdommens behov, utvikling og atferd i sentrum. Mange familier strever med samspillet seg i mellom eller med andre utfordringer. Noen ganger blir problemene for store til at familien klarer å løse dem på egen hånd. Da kan familieteamet bistå med veiledning og hjelp.

Vi tilbyr samtaler med deg som er ung – med eller uten din familie. Vi tar utgangspunkt i det du trenger hjelp til. Tema kan være gode relasjoner, veiledning i kommunikasjon, samarbeid og konflikthåndtering. 

Du kan komme i kontakt med familieteamet ved å ringe Christina Oure på telefon 409 11 881 eller Hege Brørby på telefon 452 69 071. Du kan også ta kontakt på e-post for å avtale tid for samtale, men husk å ikke skrive personlige opplysninger i e-posten.  Epost: christina.oure@jevnaker.kommune.no og hege.brorby@jevnaker.kommune.no. Vi holder til på Helsestasjonen. 

 

Barneverntjenesten

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme, slik at barn, unge og foreldre kan leve sammen. Dette kaller vi for hjelpetiltak, og det kan for eksempel være: Støttekontakt, besøkshjem, råd- og veiledning til familien, familieråd og fritidsaktivitet.

På dagtid kan du ringe barneverntjenesten i Jevnaker, tlf. 61 31 57 00.

På ettermiddag og kveld kan du kontakte interkommunal barnevernsvakt, tlf. 911 14 600. Åpningstid er kl. 17-01 fredag og lørdag, og kl. 17-24 søndag til torsdag. Interkommunal barnevernsvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom kontortid. Jevnaker samarbeider med kommunene Hole, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal om vaktordningen.

Andre som kan kontaktes er alarmtelefonen for barn og unge 116 111 eller politiet tlf. 02800/112

 

Krisesenteret

Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt misbrukt eller voldtatt? Krisesenteret i Hønefoss kan tilby: Betjent krisetelefon, samtaler på senteret, et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner, menn og barn, oppfølgingssamtaler, nettverksgrupper, opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger. 

Krisesenteret har åpent hele døgnet – året rundt!

Mer informasjon om Krisesenterets tilbud