Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Omsorgstjenester i institusjon

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for omsorgstjenester i kommunen.

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter,  (JORS) , er ressursbase for alle våre pleie- og omsorgstjenester.

JORS inneholder blant annet institusjon med totalt 39 langtidsplasser. Tjenesteområdet er delt opp i tre avdelinger; Fjellheim, Randsro og Bergerly. Virksomhetsleder for institusjon er Astrid Westby.

Sammen med intensjonen om at mennesker skal ha mulighet til å bo lengst mulig i egne hjem, betyr dette at alle hensiktsmessige tiltak i utgangspunktet skal være forsøkt før det tildeles plass i sykehjem.

Tildeling av plass i institusjon skjer ut fra gitte tildelingskriterier. Målgruppen er mennesker som har et omfattende, døgnkontinuerlig behov for pleie- og omsorgstjenester som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller i annen tilpasset bolig.