Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Korttidsopphold

Opphold i korttidsavdeling med fokus på kartlegging av funksjonsnivå og hjelpebehov.

Formålet med et korttidsopphold er å forebygge sykdom og unngå tap av egenomsorgsevne, øke mestringsevne og funksjonsnivå samt kartlegge hjelpebehov.

Mennesker med nedsatt egenomsorgsevne og /eller funksjonssvikt er i målgruppen for tjenesten.

Gjennom kartlegging underveis i oppholdet får man en individuelt tilpasset tjeneste ut fra funksjonsnivå i forbindelse med hjemmetjenester, bolig og hjelpemidler.