Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hjemmehjelp

Forebyggende tjeneste som gjør det mulig å bo i eget hjem

Hjemmehjelp og praktisk bistand er en effektiv forebyggende tjeneste som gjør det mulig for personer å fortsette å bo i eget hjem. Rengjøring, handling og tilsyn er viktige bestanddeler i tjenesten.

Av og til kombineres hjemmehjelp/hjemmesykepleie gjennom at brukerne også trenger bistand til personlig stell.