Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Demenskoordinator

Et tilbud for personer med demens og deres pårørende

Demenskoordinator Karianne Andersen Bjune.

Hva gjør demenskoordinator?

Demenskoordinator bistår legen i utredning og legger til rette for at oppfølging i hjemmet tilbys etter at en demensdiagnose er stilt.

  • Kartlegging av funksjon og ressurser, begrensninger og hjelpebehov
  • Gir informasjon om sykdommen, lover og rettigheter
  • Gir informasjon om ulike tilbud som finnes i kommunen, for eksempel finnes det mange gode hjelpemidler som kan lette hverdagen
  • Gir råd og veiledning til personer med demens og/eller pårørende

Demenskoordinator samarbeider med fastlegen, hjemmetjenesten og dagsenteret i kommunen. 

Ønsker du å vite mer om demens, finner du informasjon på:

Nasjonalforeningen for folkehelsens informasjonsside om demens. 

 

Hvordan komme i kontakt med demenskoordinator?

 Du kan komme i kontakt ved å ringe Karianne Andersen Bjune

  • hver tirsdag eller torsdag
  • annen hver fredag (partallsuker)

Telefon: 408 06 867

Fastlegen kan også være behjelpelig med å komme i kontakt. 

 

Pårørendeskole

Jevnaker kommune samarbeider med Hadeland demensforening og  kommunene Gran og Lunner om pårørendeskole. Ta kontakt med demenskoordinator for mer informasjon om tilbudet, og oppstartsdato.

Se også andre tilbud: Dagtilbud og aktivitetstilbud