Kontakt oss

Hanne W. Hovind og Hege de Jong

Frisklivssentralen E-post: Frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no

Tlf. 452 03 387

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kurs

Her finner du aktuelle kurs i regi av Frisklivssentralen

Tobakksfrie sammen

Vi tilbyr kurset «Tobakksfri». Det er et sluttekurs for deg som ønsker å stumpe røyken eller kaste snusen sammen med andre. 

Kurset baseres på prinsipper om at det er lettere å endre vaner når man har kontakt med andre i lignende situasjon. Motivasjon og strategi for tobakksfrihet er noen av temaene som tas opp på kurset.

Kursdatoer og tider: Seks ganger, hver på ca 1,5 timer. Oppstart høsten 2018 hos Ringerike frisklivssentral, Torvgata 10. Jevnaker, Hole og Ringerike frisklivssentraler samarbeider om kurset.

Bra mat-kurs

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner knyttet til matvaner og matvarevalg. Mottoet for kurset er "Små skritt - store forbedringer".

Kurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Bra mat-kurset følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Kurset er et kostholdskurs som går over fem ganger, to timer hver gang. Oppstart februar 2018.

Kursleder: Hanne Waldersnes Hovind.

Kursavgift er 500 kr (inkludert kursmateriell, kokebok, enkel servering).

Kurs i mestring av belastninger (KiB)

Kurs i mestring av belastninger er utarbeidet for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger. Hva som oppleves som en belastning er individuelt. Belastningene kan være knyttet til privatliv, helse eller arbeidsliv. Vedvarende belastning fører ofte til tap av energi og/eller følelse av nedstemthet. På kurset vil du lære å:

- Gjenkjenne symptomer på overbelastning

-Forebygge overbelastning

-Identifisere belastninger

-Videreutvikle egen mestringsevne

Kurset er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og psykisk helse i kommunen. Kurset går over ti uker – 8 uker kurs + 2 oppfølgingsmøter.

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål angående kurset, ta kontakt med enten Camilla, Lisbeth eller Frisklivssentralen. 

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurs i depresjonsmestring er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønstre som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Kurset er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og psykisk helse i kommunen. Kurset går over ti uker – 8 uker kurs + 2 oppfølgingsmøter.

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål angående kurset, ta kontakt med enten CamillaLisbeth eller Frisklivssentralen. 

Mer informasjon

Kontakt oss på telefon 45203387 eller frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no for mer informasjon og påmelding til alle kurs.