Kontakt oss

Tone Hole, Avdelingsleder

Tlf: 409 11 882
E-post: tone.hole@jevnaker.kommune.no

 

Marthe Andrea Aspheim Øren, Integreringskonsulent

Tlf: 476 25 984
E-post: Marthe.oren@jevnaker.kommune.no

Relevant informasjon

Flyktningetjenesten samarbeider med flere avdelinger i kommunen og kommunale virksomheter som blant annet Nav.

Du finner mye relevant informasjon på kommunens hjemmeside. Ønsker du å snakke med kommunen kan du ta kontakt med serivetorget på tlf: 61 31 57 00. De hjelpe deg med å komme i kontakt med rett avdeling eller person.

Gjelder det spørsmål til Nav finner du mye relevant informasjon på Nav.no. Ved hjelp til utfylling av søknader må time bestilles på tlf: 55 55 33 33.

Nav kan blant annet hjelpe med:

  • Arbeidsrettet oppfølging
  • Råd og veiledning
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Forvalting av økonomi
  • Husbanken bostøtte
  • Akutt bolig
  • Kvalifiseringsprogrammet

Mer informasjon om hvem som har ansvar for hva i kommunen, kan du lese om her:

Hvem har ansvar for hva i kommunen - flyktninger, migranter og fremmedspråklige