Kontakt oss

Tone Hole, Avdelingsleder

Tlf: 409 11 882
E-post: tone.hole@jevnaker.kommune.no

 

Marthe Andrea Aspheim Øren, Integreringskonsulent

Tlf: 476 25 984
E-post: Marthe.oren@jevnaker.kommune.no

Flykningetjenesten

Flyktningetjenesten kan gi informasjon om forhold det er viktig å kjenne til som nyankommet flyktning, for eksempel bolig, skole, utdanning, klima, helse, kultur, fritid og oppfølging av barn i skole og barnehage osv. Vi holder til i Storgata 24 over biblioteket. 

Avdelingen har et koordinerende ansvar for alle fremmedspråklige som kommer til kommunen og hjelper deg med å komme i kontakt med rett person i kommunen. I tillegg har flykningetjenesten hovedansvar for:

  • Tolketjenester
  • Introduksjonsordninger (lønn, fravær, praksis etc.)
  • Norsk/samfunnsfag undervisning og spørsmål som omhandler Læringssenteret for voksne i Hønefoss.
  • Introduksjonslønn
  • Spørsmål vedrørende bolig som ikke er av bygningstekninsk karakter.