Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helse og omsorg i Jevnaker

Helse og omsorg har ansvaret for fysisk og psykisk helsearbeid i kommunen, som legetjenester, Frisklivssentralen, fysioterapi, psykisk helsevern, skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, hjemmebaserte tjenester og institusjon

Illustrasjonsfoto fra Frisklivssentralen med balanseøvelser i det grønne
Jevnaker kommune skal motivere og legge til rette for allsidig fysisk aktivitet både for innbyggere og ansatte, arbeide målrettet for god og likeverdig helse i hele befolkningen og vektlegge prinsippene om tilgjengelighet for alle (universell utforming) i planlegging og tjenesteyting.

Jevnaker kommune skal gi mennesker med omsorgsbehov et forutsigbart og tilpasset tilbud som bidrar til å styrke den enkeltes egenomsorgsevne og livskvalitet. Tjenestetilbudet må være fleksibelt og robust nok til å møte fremtidens behov.

Organisasjon

Helse og omsorg er ledet av konstituert kommunalsjef  Kristin Løchsen og er delt inn i fire virksomhetsområder;

  • Institusjon ved virksomhetsleder Astrid Westby
  • Hjemmebaserte tjenester ved virksomhetsleder Marianne Solheim.
  • Helse ved virksomhetsleder Kristin Løchsen
  • NAV ved virksomhetsleder Gunn-Marit Flatseth.

Se i venstremenyen for å finne mer informasjon om tilbudene innenfor helse og omsorg