Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Innovasjon

Jevnaker kommune satser på innovasjon. Bruk av innovasjonsmetodikk legges til grunn for små og store prosjekter i kommunen. 

Kommunen har gjennomført opplæring i innovasjonsmetodikk for ledergruppen, for ordfører og 35 nøkkelpersoner. De som har gjennomført programmet er sertifiserte innovasjonsagenter. Kommunestyret og tillitsvalgte i kommunen er også introdusert for innovasjonstankegangen. 

Kommunen har vedtatt en innovasjonsstrategi. Les innovasjonsstrategien (Pdf)

Nytt, nyttig, og nyttiggjort

Hva er innovasjon? Begrepet stammer fra latin innovare, «å fornye» eller «å skape noe nytt». 

En mye brukt norsk definisjon på innovasjon er:

Innovasjon er noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. En ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk.

KS, Kommunens organisasjon, bruker også denne definisjonen.

KS har mer informasjon om innovasjon i kommunesektoren  og verktøy på nett 

BLT – behov, løsning, test

God innsikt i kundebehovet er en forutsetning for at innovasjon skal skje. Derfor er det viktig å kartlegge behovet grundig. I starten handler om det om å tenke «stor B» og «liten L», fordi vekt på B sikrer innsikt for prosessen videre, mens L utvikles etter hvert som man T – tester - på reelle kunder.

Et behov kan defineres som en følt mangel. Det kan for eksempel handle om trygghet, medbestemmelse, fleksibilitet, eller om å bli sett og lyttet til. Et råd er å jobbe med de viktige behovene, ikke de interessante, eller de som er morsomme å jobbe med. Innsikt i innovasjonssammenheng kan sies å være; evnen til å oppnå presis og intuitiv forståelse som hjelp til å skape meningsfulle og relevante løsninger som folk vil ta i bruk.

Suksessformelen:

Suksess = behov x løsning x ildsjel x team x forankring.

Dette er kalt de fem fundamentene

Kilde: Innovasjon i praksis, veien til den andre siden, redaktør Sjur Dagestad.

Innbygger-perspektiv

Å trekke inn innbyggerne og se verden med deres briller på, står helt sentralt for kommunen:

- Vi har lært oss en metodikk. Den store a-ha opplevelsen er hvor gøy det er å trekke inn andre. Vi ønsker å være en kommune som jobber innovativt, og er opptatt av å finne gode løsninger sammen med de som har behov for tjenestene. Dette skal være Jevnakers kjennemerke framover, sier rådmann May-Britt Nordli.

Inspirasjon og lenker

Samskaping i praksis - blogg av Synniva Larsen om Jevnaker kommune

Tanketanken - blogg om innovasjon i Bærum kommune 

KomInn - informasjon om innovasjon i Asker kommune

Innovasjon i offentlig sektor - DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT

Innovasjonsløft - i Ringeriksregionen