Kontakt oss

Plan og samfunn

Trude Ødegaard
Avdelingsingeniør
Telefon: 416 18 493
E-post: trude.odegaard@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Tlf: 409 11 880
E-post: Johnny.Heen@jevnake.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kart og oppmåling

Jevnaker kommune oppretter nye eiendommer og måler opp nye og gamle grenser.

Skal det deles fra (opprettes) en ny eiendom (tomt) fra en annen må det først søkes kommunen om tillatelse. Hvis det gis tillatelse må kommunen avholde oppmålingsforretning. Da går man gjennom grensene og eventuelle rettigheter for den nye eiendommen med kjøper, selger og naboer.

Blir partene enige om alle grenser, merkes og måles disse. De målte grensene blir lagt inn i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister som inneholder oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser (eiendomsgrensekart), adresser og bygninger), og det gis bruksnummer til den nye eiendommen. Denne prosessen er nødvendig for å få tinglyst skjøte og derved sikre kjøper rettsvern og mulighet for å pantsette (belåne) den nye eiendommen.

Dersom partene ikke blir enige om grensene, kan ikke kommunen avgjøre tvisten. Partene kan da ta saken inn for jordskifteretten.

Kommunen kan utføre grensepåvisning ved oppmålingsforretning hvor det foreligger ajourført matrikkelbrev eller målebrev av god kvalitet.

 

Illustrasjonsfoto som viser utstyr for oppmålingsarbeid

Gå til kart over Jevnaker via kartsamarbeidet Hadeland Digital