Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: Mads.Kvello.Berger@jevnaker.kommune.no

Terje Lindgård
Avd.ingeniør
Telefon: 922 71 888
E-post: tel@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Telefon: 409 11 880
E-post: johe@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Byggesak

Oppføring, riving og alle former for utvidelse og endring av bygninger, konstruksjoner og anlegg skal godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet før arbeidene settes i gang.

Tiltakshaver og det foretaket som har søkt og fått ansvarsrett, er ansvarlig for at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) og bestemmelser gitt i medhold av den, bl.a. arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan), byggeforbudet langs sjø og vassdrag i PBL § 1-8 og byggteknisk forskrift. Vær særlig oppmerksom på at dette også gjelder tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling.

Illustrasjonsfoto av landskap med boliger