Kontakt oss

Plan og samfunn
Næringsrådgiver, Hans Tollef Solberg
E-post: hts@Jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Næringsutvikling i Jevnaker

Det viktigste målet med næringsutviklingsarbeidet er flere arbeidsplasser i kommunen. De eksisterende bedriftene i bygda er kjernen i en videre utvikling.

Prosjekt for næringsutvikling i Jevnaker

Målet er å bidra til flere arbeidsplasser/beholde arbeidsplasser i kommunen i vid forstand. Det arbeides med små og store saker og delprosjekter som direkte eller indirekte kan påvirke antall arbeidsplasser. Det legges vekt på å underbygge gjennomføring av ideer om videreutvikling i enkeltbedrifter, og utvikling av bedriftene gjennom samarbeid med andre.
Kontaktperson er Hans Tollef Solberg, Jevnaker kommune, send e-post eller tlf 452 87 460

Ringerike utvikling

Mål for innsatsområde næringsetableringer: 

  • I felleskap skal vi samle kreftene i regionen, og sikre at vi fremstår samlet og profesjonelt i møtet med næringsetablerere.
  • Ringerike utvikling sikrer den totale oversikten over arealer og lokaler og andre muligheter for næringsetableringer i regionen.
  • Ringerike utvikling kartlegger og driver oppsøkende salg mot virksomheter som vurderer å flytte sin aktivitet.

Daglig leder Jørgen Moe tlf. 930 33 907 eller send e-post 

Ringerike etablerersenter

er engasjert av Jevnaker kommune til å bistå med råd og hjelp til personer som vil starte bedrift eller utvikle eksisterende bedrift. Det gis bedriftsøkonomiske råd til for eksempel forretningsplan, markedsvurdering, budsjett mv. Tilbudet er gratis innenfor visse rammer.
Ringerike etablerersenter v/Svein Eystein Lindberg, send e-post eller tlf 404 00 934

Jevnaker næringsdrivende

organiserer de fleste bedriftene på Jevnaker. Foreningens målsetting er å styrke næringslivet og enkeltbedriftene gjennom samarbeid, og å samarbeide om og samordne aktiviteter.
Leder: Håkon Haugen, send e-post eller tlf 613 99 300 / 992 78 400