Skatteoppkreveren for Hadeland

Jevnaker er en del av skattesamarbeidet på Hadeland

Skatteoppkreverkontorene i Jevnaker, Lunner og Gran kommuner har felles kontor i Lunner rådhus på Roa.

Kontonummer ved innbetaling av skatt:
Gran kommune: 6345 06 05346
Lunner kommune: 6345 06 05338
Jevnaker kommune: 6345 07 05324

Mer informasjon om Skatteoppkreveren for Hadeland, se Lunner kommunes nettsider