Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helgestillinger i Tjenesten for funksjonshemmede!

Printer

 

Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefoss-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har 6860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende, Åpen og Redelig.

 Tjenesten for funksjonshemmede er en avdeling under Helse og Omsorg. Tjenesten for funksjonshemmede gir individuell oppfølging i brukerens eget hjem basert på målrettet miljøarbeid, habilitering og rehabilitering. Vi gir i hovedsak tjenesten praktisk bistand og opplæring etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b). Formålet med tjenesten er å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsnivå. Praktisk bistand er støtte og hjelp i daglige gjøremål. Med opplæring menes å bli lært opp i daglige gjøremål, slik at tjenestemottaker blir i stand til å mestre oppgavene selv. Vi tilbyr individuelle og gruppebaserte aktivitetstilbud.

Har du lyst til å være med å bygge opp en tjeneste med brukerne og tjenestekvalitet i fokus? Vi har nå ledig stillinger på helg i Tjenesten for funksjonshemmede.

Vi søker deg med utdanning eller i utdanningsløp, med relevant erfaring eller deg som er sulten på mer kompetanse. Vi kan tilby stipend til kompetanseheving på ulike nivåer.

Arbeidsoppgaver:

  • Praktisk bistand til enkeltpersoner i dagliglivets gjøremål
  • Tilrettelegging av aktiviteter
  • Observasjon og dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning eller erfaring fra området
  • God kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Gode IKT kunnskaper

Tjenesten for funksjonshemmede er en avdeling i stor forandring og trenger løsningsorienterte og positive medarbeidere som ønsker å være med på å forme fremtidens tjenester til målgruppen. Det er viktig at du er tydelig i din kommunikasjon, er trygg på deg selv, du jobber systematisk og at du setter brukeren i sentrum.

Personlig egnethet vektlegges.

Stillingene går i turnus med arbeid gjennomsnittlig hver 3. helg.

Søknadsfrist: 31.12.2019

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til teamleder Mikkel Højberg tlf 408 06 877 eller avdelingsleder Anita E. Gulbrandsen tlf. 920 83 123.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Kort om stillingen
Referansenr
19/1483

Søk på stillingen
Frist
31.12.2019
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Mikkel Høyberg, Teamleder
Telefon
408 06 877
Kontakt
Anita E Gulbrandsen, Avdelingsleder
Telefon
920 83 123