Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
eiendomsskatt@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Eiendomsskatt

Illustrasjonsfoto av boliger ved Randsfjorden

Skatteetatens formuesgrunnlag, der dette foreligger, skal benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt på boliger. Der dette ikke foreligger må eiendommen takseres, med unntak av eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5. Unntak er blant annet en del offentlige/statlige bygninger.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. I Jevnaker vedtok kommunestyret å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2015. Denne skatten er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. 365 av Norges 428 kommuner har en form for eiendomsskatt, viser SSB-tall pr. 20. juni 2016.

Vedtekter og nemnd for takst

Kommunestyret i Jevnaker har fastsatt egne eiendomsskattevedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt.

Vedtektene avklarer blant annet om kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere, som legger fram forslag til takster på eiendommene til sakkyndig nemnd.

Eiendommer som har formuesgrunnlag fra Skatteetaten takseres ikke. Det gjelder hovedsakelig boligeiendommer, hvor et stort flertall har formuesgrunnlag. Disse eiendommene kommer ikke til å bli besiktiget. 

Sentral stab er i samarbeid med Plan og samfunn, kommunens eiendomsskattekontor. Eiendomsskattekontoret skal utføre sekretariatsarbeid for nemndene og ellers stå for gjennomføringen av prosjektet.

Eiendomsskatteloven hos Lovdata