Sliten av å hjelpe en som sliter?

- gratis seminar for pårørende!

Ringerike sykehus tilbyr gratis seminar for pårørende til personer med psykiske lidelser.

Hensikten med seminaret er å gi råd om hvordan man kan fylle rollen som pårørende samtidig som man ivaretar egenomsorg. Det vil bli gitt informasjon om hvilke tilbud som finnes for pårørende i regionen.

Seminaret er også relevant for de som er pårørende til en med rusproblemer eller annen avhengighet.

 

Seminaret er 19. september på Universitetet i Sør-Øst- Norge,
Campus Ringerike. Påmeldingsfrist 16. sept.

Bildet viser en person som er lei seg.

Foto: Pixabay/Pexels.com

 

Blant andre deltar:

Knut Stubben fra Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse i Buskerud og representanter fra Pårørendesenteret i Oslo.

 

For mer informasjon om kurset trykk på lenka: Vestre Viken