Miljøpris til de Haes gartneri - Jevnaker kommune

Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Miljøpris til de Haes gartneri

Jevnaker kommunes miljøpris for 2017 ble onsdag 06.06.2018 tildelt de Haes Gartneri.

de Haes med miljøprisenBirgitte og Arvid Udo de Haes ble litt overrasket da delegasjonen fra Jevnaker kommune dukket opp på gårdsplassen med ordføreren i spissen. Et enstemmig kommunestyre hadde vedtatt at Jevnakers første miljøpris skulle tildeles de Haes Gartneri, som gjennom mange år har drevet med økologisk plantedyrking, andelslandbruk og kursvirksomhet og inspirert tusenvis av mennesker fra hele Norge.

Ordførerens tale til Birgitte og Arvid Udo de Haes:  

I 2017 ble det bestemt at det skulle deles ut en miljøpris til en aktør i Jevnaker kommune, som gjennom sitt arbeid og engasjement har gjort en særlig innsats på miljøområdet.

Det er en stor ære for meg å få lov til å overrekke Jevnaker kommunes aller første miljøpris til de Haes Gartneri som i mange år har drevet et økologisk sertifisert gartneri og andelslandbruk og derigjennom bidratt til å videreformidle viktig kunnskap om økologisk plantedyrking her på Jevnaker. Gartneriet har også vært en viktig aktør i etableringen av REKO-ring her på Hadeland. Gjennom et stort og brennende engasjement oppfyller de Haes flere av kriteriene for å kunne tildeles miljøprisen:

-Bedriften bidrar til bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap, naturressurser, dyrkbar jord og vann

-Bedriften er også med på å skape engasjement og mobilisere innbyggerne til innsats for lokalsamfunnet

 Vi er utrolig stolte over å ha slike engasjerte, dyktige mennesker som tar ansvar for det samfunnet vi lever i og som tørr å gå foran og kviste løype på et område som foreløpig er ganske ukjent og nytt i Norge.

 Et enstemmig kommunestyre har derfor besluttet å tildele Miljøprisen for 2017 til de Haes Gartneri.

 Prisen består av diplom, en gave fra Hadeland glassverk og en sjekk på 10.000 kr samt blomster.

På vegne av kommunestyret vil jeg gratulere med prisen. Vi er glade for, og stolte av, å ha dere i lokalsamfunnet. Denne prisen er så til de grader velfortjent!

Tildeling av miljøprisen

Foto: Per E. Knudsen / Hadeland