Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Lager gull av kortreist gråstein i Verkevika

Strandpromenade, utsiktspunkter og amfi. Går alt etter planen kan folk i Jevnaker ta i bruk en av Norges fineste strandpromenader sommeren 2023.

Statens vegvesen, Skanska og Jevnaker kommune vil lage gull av kortreist gråstein fra E16 Olum-Åsbygyda. Skanska har kjørt sprengningsstein til Verkevika siden høsten 2020, og har kommet godt i gang med grunnarbeidet til det som kan bli en av de fineste strandpromenadene på i Norge.

- God planlegging sammen med Jevnaker kommunen og Skanska gjør at vi kan foredle den planlagte gang- og sykkelvegen til en ny attraksjon i enden av Randsfjorden, sier assisterende prosjektleder i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland, Pål-Steinar Karlsen.

Ved anleggsplassen

Assisterende prosjektleder Pål-Steinar Karlsen, ordfører Morten Lafton og rådmann Erling S. Kristiansen foran det som blir strandpromenaden gjennom Verkevika

Mye for pengene

Det er satt av 80 millioner kroner til tiltak på dagens E16 gjennom Jevnaker. Alle som har litt kjennskap til veibygging vet at det ikke rekker langt. Derfor har Vegvesenet sammen med Jevnaker kommune og Skanska tenkt ut av boksen for å få mest mulig for pengene som er satt av lokale tiltak i Jevnaker. Nøkkelen ligger blant annet i å kunne frakte steinmasser fra den nye E16 Olum-Åsbygda direkte ned til Verkevika, og gi dem et år til å komprimere seg på plass.

- I stedet for at Vegvesenet skal bruke mange millioner ekstra på innkjøp og transport av stein, kan vi nå bruke mer penger på den nye strandpromenaden, sier ordfører Morten Lafton.

Tre møtepunkter

Det skal bygges tre møtepunkter langs den 450 meter lange strandpromenaden.

  1. Mot badeplassen i Verkevika skal det bygges et utsiktspunkt med benker og to trapper ned mot vannet.
  2. I andre enden mot sentrum skal det også bygges et utsiktspunkt.
  3. Rosinen i pølsa blir anlegget ned mot dagens badebrygge ("Verkebrygga") rett utenfor Hadeland glassverk. På vei ned mot vannet fra gang- og sykkelvegen, skal det bygges et omlag 45 meter bredt amfi som innbyr til opphold ved fjorden. Anlegget blir universelt utformet slik at det blir enkelt å ta seg ut på brygga med barnevogn og rullestol.

Åpner sommeren 2023

Vegvesenet må vente til anleggsarbeidet er ferdig på ny E16 sommeren 2022 før anleggsmaskinene starter strandpromenadeprosjektet i Jevnaker og utbedringen av fylkesveg 241 ned mot sentrum.

-  Går alt som planlagt kan vi åpne strandpromenaden sommeren 2023, mens det fortsatt er badetemperatur i Randsfjorden, sier Karlsen og Lafton.

Samarbeid

Et uvanlig tett og konstruktivt samarbeid mellom kommunens politikere og Statens vegvesen har vært avgjørende for å få fram dette prosjektet. Ordfører Morten Lafton og assisterende prosjektleder Pål-Steinar Karlsen gjennomgår de endelige planene.

Fornøyd ordfører

Ordføreren er meget godt fornøyd med at kommunen nå har landet et svært godt prosjekt sammen med Vegvesenet.

- Det har skjedd mye positivt i Jevnaker de siste årene, og mer er på gang. The Twist har etablert seg som en verdensattraksjon. Hadeland glassverk har vært viktig for kommunen i mange år sammen med Thorbjørnrud Hotell. Badeparken på Haugestranda har også blitt populær. Strandpromenaden blir en ny attraksjon som vi på Jevnaker gjerne deler med folk som besøker kommunen. Her blir det god plass til alle, sier Lafton.

Dialog + Samspill = Suksess

De fleste er nok kjent med at arbeidet med strandpromenade i Verkevika har blitt opplevd som en lang og tidvis kanskje pinefull prosess. Gode planer er blitt lansert, for deretter måtte legges til side. Men det siste året har opplevelsen av prosjektet endret seg fra frustrasjon til begeistring hos Jevnakers politikere.

- Folkevalgte i Jevnaker har vært pågående, og det har vært nødvendig for å komme i posisjon til å påvirke den estiske utformingen. Samtidig har Statens vegvesen vært lydhøre og sett på samarbeidet som en nødvendighet, fremfor «plunder og heft». Det krever mot, både fra folkevalgte og prosjektledelsen i Statens vegvesen, sier rådmann Erling S. Kristiansen. 


- Med tanke på de begrensede ressursene i prosjektet, har denne gode dialogen virkelig ført fram til en strandpromenade med arkitektoniske kvaliteter og en utforming som vil få både gående, syklende og båtfolk til å senke farten og ville tilbringe tid her, sier Kristiansen.

Viktig grunnstein for Fjordlandsbyen

- Husk; de illustrasjonene vi i dag presenterer, viser hvordan dette faktisk blir, forteller en fornøyd ordfører. - Endelig er vi der at promenaden er i ferd med å realiseres til en attraksjon i seg selv, som kan bygges på med både brygger, møblering og nye spennende funksjoner, alt som ledd i satsingen på Fjordlandsbyen. Rett og slett gull av gråstein, avslutter ordfører Morten Lafton.

Tekst:
Per Kollstad, Statens vegvesen
Øyvind Norstrøm, Jevnaker kommune 

Se illustrasjonene her

Alle illustrasjoner er utført av NIRAS, på vegne av oppdragsgiver

Ut mot brygga

KLIKK FOR STORT BILDE

 


 

Brygga

KLIKK FOR STORT BILDE

 


 

Brygga

KLIKK FOR STORT BILDE

 


 

Brygga

KLIKK FOR STORT BILDE

 


 

Oversiktsbilde

KLIKK FOR STORT BILDE

 


 

Oversiktsbilde

KLIKK FOR STORT BILDE

 


 

Oversiktsbilde

KLIKK FOR STORT BILDE

 


 

Fra lufta

KLIKK FOR STORT BILDE

 


 

Utstikkeren

KLIKK FOR STORT BILDE