Brukerbetaling barnehage og SFO

Fakturering for barnehage og SFO 

Jevnaker kommune avventer fakturering av foreldrebetaling for barnehage og SFO inntil disse åpner igjen.

Ved første utfakturering vil det bli tatt hensyn til for mye fakturert i perioden 12. – 31. mars 2020.

For ytterligere informasjon se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

 

(Oppdatert informasjon 2.april)